MENU
Asphalt Art

Street art maakt steden veiliger

Lisbon Municipality solar

Het stadhuis van Lissabon heeft een energierenovatie achter de...

© Henrik

12 december 2022 Comments (0) Andere, Architectuur, Vastgoed

Brusselse architecten maken zich druk over de stedenbouwkundige situatie in de hoofdstad

Aanslepende vergunningsaanvragen, vastlopende procedures, uitwassen van  overlegcommissies, een weinig kritische kijk, selectieve doofheid bij beleidsmensen, … De Orde van Architecten klaagt over de erbarmelijke staat van de Brusselse architectuur en stedenbouw.

De Brusselse architectuur en stedenbouw hebben zwaar te lijden! In een open brief trekken de kamer voor Brusselse aangelegenheden en de Frans- en Duitstalige adviescommissies van de Orde van Architecten van leer tegen ‘de overdreven reglementering, de vastlopende procedures, de uitwassen van overlegcommissies, …’ die de termijnen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen onnodig verlengen.

Eindeloze termijnen

Volgens de Orde van Architecten duurt het in Brussel gemiddeld 30 maanden om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen! Dat zou het gevolg zijn van een te complexe regelgeving en een gebrek aan menselijke en digitale middelen. ‘Het draait niet langer om de architectuur, het is een juridisch slagveld,’ stelt de Orde, die betreurt dat de bevoegde instanties niet op haar vragen en voorstellen ingaan.

Bovendien is de Orde van oordeel dat ‘80 % van de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen wordt afgehandeld op basis van onvolledige dossiers van instanties die de bal misslaan en zich vaak nergens op baseren’.  De architecten vinden trouwens dat de ‘overlegcommissies uitgroeiden tot heuse volksrechtbanken: particuliere belangen wegen zwaarder door dan collectieve, en overheden willen kiezers niet tegen de haren instrijken.

Kwalijke gevolgen

Die struikelblokken zetten niet alleen een rem op ‘architecturale durf en creativiteit’, maar zouden particulieren er ook toe aanzetten werken uit te voeren zonder nog een vergunning aan te vragen.

Hoewel de Brusselse architecten bijzonder ontevreden zijn, zijn ze niet de enigen die klagen over de jungle die stedenbouw in Europa is geworden. Overal in Europa gaan stemmen op om procedures te vereenvoudigen. ‘In een context van klimaatopwarming waarbij het energieverbruik van gebouwen goed is voor 40 % van de totale energiebehoeften in Europa, is het van groot belang om nieuwe wetgevende, politieke en financiële mechanismen en oplossingen uit te werken op Europees en nationaal niveau. Anders brengen we die uitdaging nooit tot een goed einde,’ meent de Raad van Europese Architecten.

Nu de klimaatopwarming ingrijpende rennovaties vereist, hebben beleidsmensen in de EU – en de Europese bevolking – er alle belang bij klaarheid te scheppen in de reglementaire normen die op wetteksten en procedures met betrekking tot architectuur en stedenbouw van toepassing zijn. In Brussel en elders.

Deel dit artikel:

Tags: , , ,

Geef een antwoord