MENU

Seattle: een winkelcentrum dat wordt omgebouwd tot woningen

Hete zomers zonder airconditioning?

8 september 2020 Comments (0) Milieu, Mobiliteit, Technologie, Vastgoed

De duurzaamste en slimste stad ter wereld?

De 2020 CITIES IN MOTION-index klasseert 174 grote wereldwijde steden in termen van ontwikkeling. Een klassement dat dit jaar een bijzondere weerklank krijgt omwille van de pandemie.

Er worden negen criteria in aanmerking worden genomen zoals menselijk kapitaal (talent kunnen aantrekken en behouden), sociale cohesie (inclusie, diversiteit promoten en aan de noden van elke community beantwoorden), duurzame inrichting en oplossingen, goed bestuur en mobiliteit. Dit jaar werd een nieuw criterium toegevoegd: de veerkracht van steden in het licht van Covid-19.

En de winnaar is… Londen!

De Engelse hoofdstad dankt zijn eerste plaats aan goede scores in de meeste categorieën die in aanmerking komen voor de ranking. New York is tweede, gevolgd door Parijs. In de top 10 bevinden zich Tokio, Reykjavik, Kopenhagen, Berlijn, Amsterdam, Singapore en Hongkong. Onderaan het klassement: Lagos (Nigeria), Lahore en Karachi (Pakistan) en Caracas (Venezuela).

Londen presteert echter niet in elke categorie even goed: de metropool behaalt zijn beste resultaten op het gebied van menselijk kapitaal, bestuur, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, vervoer en technologie. De scores op het gebied van sociale cohesie (64e) en milieu (35e) zijn echter vrij laag. Europese steden bezetten 27 plaatsen in de top 50. Er staan ook twee Belgische steden in de index: Brussel (41ste plaats) en Antwerpen (76ste plaats).

Covid-19 en veerkracht

In de unieke context van de wereldwijde pandemie dit jaar belichten de bevindingen van deze studie de doorgedreven verandering op vlak van de behoeftes en prioriteiten van stedelijke inwoners. Het accent werd ook gelegd op de noodzaak van publiek-private partnerschappen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste lessen van CITIES IN MOTION.

De negen criteria die in aanmerking worden genomen door de CITIES IN MOTION-index. ©: IESE.

Mensen eerst

De Covid-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat bij slim stedelijk ontwerp in de eerste plaats aandacht moet worden besteed aan de levenskwaliteit van de inwoners. Als de burgers lijden, dan wankelt ook de stad zelf. Vandaar het belang van een ontwikkelingsbeleid dat bijvoorbeeld leidt tot degelijk werk of dat geen enkele community uit het oog verliest.

Een nieuwe strategie voor een nieuwe omgeving

Social distancing-maatregelen zullen het goedkope massatoerisme in sommige grote steden bemoeilijken. Het zal nodig zijn om het transportaanbod te evalueren en een minimale afstand tussen de passagiers te garanderen. Ook de manier waarop inwoners omgaan met groene ruimte moet worden herbekeken.

Veerkracht integreren in de strategie van een stad

Tot vandaag werd enkel met natuurrampen rekening gehouden in het stadsbeheer, en dan nog niet altijd. Na Covid zal de veerkracht van een stad na een gezondheidscrisis integraal deel uitmaken van het ontwikkelingsbeleid van een stad.

Een nieuwe samenwerking

De studie toont aan dat als alle spelers in een stad (de privésector, de academische wereld, overheden en maatschappelijke en sociale organisaties) samenwerken, steden sneller kunnen opstarten. We moeten dus komaf maken met silodenken.

Linken tussen gebieden

De afgelopen decennia zag men vaak een hegemonie van steden over het platteland. De algemene vertraging heeft hun onderlinge afhankelijkheid aangetoond: het is vaker het platteland dat in de voedingsbehoefte van de stad voorziet dan omgekeerd. Deze realiteit is een uitnodiging om de linken tussen stedelijke en plattelandsgebieden opnieuw naar waarde te schatten en deze te versterken. De economische en sociale relance na Covid wordt de komende maanden dé grote uitdaging. En het is duidelijk dat steden in deze dynamiek een essentiële rol te spelen hebben.

De index van CITIES IN MOTION wordt gecoördineerd door het IESE Business School’s Centre for Globalisation and Strategy, dat deel uitmaakt van de Universiteit van Navarra (Spanje).

Deel dit artikel:

Tags: , , ,

Geef een antwoord