MENU
Des usines verticales pour énergiser les villes

Verticale fabrieken om de steden te stimuleren

Un hôtel de luxe à 100 km/h

Een luxehotel aan 100 km/u

Les communes peu enclines à suivre les promoteurs

20 juni 2017 Comments (0) Andere, Vastgoed

Gemeenten die weinig geneigd zijn om de ontwikkelaars te volgen

Compactere, hogere en grotere woningen? De meeste vastgoedontwikkelaars botsen op een weigering van de lokale overheden. 

Ook al moedigen de verschillende huisvestingsbeleidsbepalingen van de drie Gewesten en de wensen van de Brusselse en Vlaamse bouwmeesters de bouw aan van compactere, hogere en meer gecentraliseerde woningen, in de praktijk lijken de gemeenten minder geneigd om deze voorschriften toe te passen.

Zeven op de tien promotors (74%) zijn bijvoorbeeld van mening dat gemeenten niet warm lopen voor het idee om projecten met een grotere hoogte te ontwikkelen. Zes op de tien promotors (58%) hebben ook moeite om de steun te krijgen van de lokale overheden om op een compactere manier te bouwen. En één op de drie botst op terughoudendheid bij innovatieve (intergenerationele, technologische, duurzame…) projecten. Een echte paradox, want in de praktijk stelt 81% van de promotors vast dat de meeste gemeenten goed weten welke wijken onder handen moeten worden genomen. Ze hebben dus geen gebrek aan visie… Dat blijkt uit de laatste opiniepeiling van de BVS, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, die werd uitgevoerd bij 150 promotors in het land.

“Slakkenprocedures”

Waar zit het knelpunt? “Het huidige beleid geeft de voorkeur aan de afbraak en heropbouw en activering van gronden aan de rand van de steden, in plaats van aan ‘green fields’, bebouwbare zones ver van de stedelijke centra”, aldus Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de UPSI-BVS. “Maar hogere en dichtere projecten die zijn aangepast aan de stad schrikken af in verkiezingstijd… Toch kunnen we perfect dichter bouwen en toch de kwaliteit behouden. De ons omringende landen doen het al, zonder daarom torens van 30 verdiepingen te bouwen.”

De BVS wijst ook met de vinger naar de procedures voor de toekenning van vergunningen, die te traag en te omslachtig worden bevonden. Zes op de tien promotors in Wallonië en Brussel zijn van mening dat dit een probleem is, tegenover een op de drie in Vlaanderen. “De zesde staatshervorming heeft deze materie overgedragen aan de Gewesten, die ze op hun beurt doorspeelden naar de lokale overheden”, stelt Olivier Carrette vast. “Maar deze wetgeving is zeer complex en buiten het feit dat de gemeenten vaak niet over de nodige middelen beschikken, stellen we vast dat er te weinig en onvoldoende opgeleide lokale ambtenaren zijn.” Gevolg: maar al te vaak trekken de lokale overheden hun neus ervoor op om de zaken anders aan te pakken.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord