MENU
Le Brabant wallon a besoin de 30.000 nouveaux logements

Waals-Brabant heeft 30.000 nieuwe woningen nodig

Quel avenir pour le quartier Nord à Bruxelles?

Welke toekomst is er weggelegd voor de Noordwijk van...

Boom des donations immobilières à Bruxelles

13 april 2017 Comments (0) Vastgoed

Groeiend succes van vastgoedschenkingen in Brussel

De daling van de schenkingsrechten op vastgoed die op 1 januari 2016 in voege trad in het Brusselse Gewest, heeft zichtbare gevolgen gehad: in vergelijking met 2015 is het aantal geregistreerde schenkingen vorig jaar met 162% gestegen naar een totaal van 2.174 (827 in 2015). Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

In Wallonië, waar de percentages en regels ook op hetzelfde moment zijn veranderd, zien we ook een stijging van de schenkingen, die weliswaar minder groot is dan in het Brusselse Gewest: de vastgoedschenkingen maakten een sprong van +51% tussen 2015 en 2016 (de cijfers stegen van 3.926 naar 5.956). Sommige Waalse percentages bleven hoger dan in Brussel: ze klimmen naar 50% voor schenkingen tussen vreemden of mensen met een verdere verwantschap. En in tegenstelling tot de hoofdstad zijn schenkingen niet bevrijdend in het zuiden van het land. Dit betekent dat als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, het goed moet worden aangegeven in de nalatenschap, wat minder voordelig is.

Fiscale voordelen

Sinds 1 januari 2016 kost een schenking in directe lijn nu minder voor de belastingbetaler. Als ze goed gepland zijn en voorkomen in verschillende vormen, maken schenkingen het mogelijk om een vermogen op een kundige manier door te geven tijdens je leven, bijvoorbeeld aan je kinderen, terwijl het aanslagbiljet lager blijft. Voor de schenking van een onroerend goed (grond, huis, appartement) blijft een bezoek aan een notaris verplicht. Dit brengt notariskosten met zich mee, kosten voor onderzoek en administratieve formaliteiten, in aanvulling op het schenkingsrecht.

Deze belasting is een gewestelijke bevoegdheid. Ze wordt bepaald in functie van de fiscale woonplaats van de schenker, ongeacht het gewest waar het beoogde onroerend goed zich bevindt. Maar afhankelijk van het gewest en de waarde van het goed, schommelen de schenkingsrechten tussen 30 en 50%. Sinds 1 januari 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn schenkingsrechten afgestemd op die van Vlaanderen. De tarieven zijn nu voordeliger. Er bestaan 2 categorieën van begunstigden, 4 belastingschijven en tarieven die niet meer dan 30% bedragen (voor goederen boven de 500.000 €).

Wallonië heeft ook zijn schenkingsrechten verlaagd (met een maximum van 50%). Het gewest behield 4 categorieën van begunstigden en gunstigere tarieven in geval van schenking van het ouderlijk huis, onder bepaalde voorwaarden. Er is een tabel met schenkingstarieven voor de 3 gewesten terug te vinden via de link: http://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/donations

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord