MENU
Net Zero Carbon

Een nieuwe standaard voor het koolstofvrij maken van gebouwen...

Bucharest © Jani Godari

Revitalisering van stedelijke centra: een evenwichtsoefening

26 augustus 2022 Comments (0) Andere, Vastgoed

Groene obligaties om te slagen in de koolstoftransitie

Groene obligaties zijn een belangrijke hefboom voor de financiering van de ecologische transitie. Zij stellen bedrijven en overheidsinstanties in staat om hun milieuprojecten te financieren, meer bepaald investeringen in infrastructuur en dus gebouwen.

De energie- en milieutransitie vereist enorme investeringen, vooral in gebouwen. Groene obligaties ontstonden rond 2014 en stellen vastgoedbedrijven in staat om milieubewust te werken en SRI-beleggingsfondsen (SRI staat voor Socially Responsible Investments) aan te trekken.

Een unieke obligatie

Zoals elke obligatie is een groene obligatie of green bond een lening die op de markt wordt uitgegeven door een bedrijf of een overheidsinstantie. Wat het anders maakt, is de verplichting om gedetailleerde informatie te verstrekken over de projecten die zij financieren en hun verplichte milieudoelstellingen. Over het algemeen zijn ze iets duurder dan andere obligaties. Dit verschil wordt verklaard door de vraag die groter is dan het aanbod en door de “greenium”, een soort groene premie die wordt gerechtvaardigd door de “morele” doelstelling, een beetje zoals biologische producten duurder zijn dan andere.

De traceerbaarheid van het gebruik van ingezamelde fondsen is echter niet altijd gemakkelijk en er is momenteel geen uniforme norm voor groene obligaties in de Europese Unie, hoewel de recente goedkeuring van de EU Green Bond Standards en de Europese taxonomie een stap voorwaarts is.

Europese taxonomie en green bonds

Budapest © Nick Shandra

Budapest © Nick Shandra

De Europese taxonomie is een groen classificatiesysteem dat de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU vertaalt in criteria die van toepassing zijn op specifieke economische activiteiten voor investeringsdoeleinden. Het bestrijkt 40% van de beursgenoteerde bedrijven, in sectoren die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80% van de directe uitstoot van broeikasgassen. In de vastgoedsector richt het zich op:

• de bouw van nieuwe gebouwen,

• de renovatie van bestaande gebouwen,

• individuele renovatiemaatregelen,

• de verwerving en eigendom van gebouwen.

Green bonds zijn onmiskenbaar een effectief wapen om de ecologische transitie te bevorderen en vastgoedprojecten af te stemmen op de Europese taxonomie. Het huidige uitgifteniveau is echter verre van voldoende. Tegen 2030 zal jaarlijks 260 miljard euro nodig zijn om de doelstellingen van de EU te bereiken. In 2020, het meest succesvolle jaar voor groene obligaties, werd echter amper € 24 miljard uitgegeven. Er moet dus nog een grote inspanning worden geleverd om de doelstellingen te bereiken.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord