MENU
Réhabilitation de l’ancien site industriel de la brasserie AB Inbev

Rehabilitatie: een inclusieve manier om de stad nieuwe impulsen...

Mivromobility © Mika Baumeister

Micromobiliteit centraal in stadsmobiliteit

8 november 2022 Comments (0) Andere, Architectuur, Milieu, Technologie, Vastgoed

NetZeroCities: ervaringen uitwisselen in de strijd tegen de klimaatopwarming

Het NetZeroCities platform van de Europese Unie (EU) lanceert een programma waarmee steden nieuwe strategieën kunnen uittesten om de doelstellingen rond klimaatneutraliteit te halen. Het programma in proefsteden maakt deel uit van de EU-missie voor 100 klimaatneutrale en intelligente steden.

Met het Verdrag van Parijs (2016) nam Europa het voortouw in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ambitie: de uitstoot tegen 2030 met 55 % terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om die doelstellingen te halen, zijn grondige en systemische veranderingen nodig die heel wat investeringen van regeringen, bedrijven en middenveldorganisaties vergen.

De steden in Europa krijgen een essentiële rol toebedeeld. Niet alleen om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat de inspanningen gelijkmatig worden verdeeld en bijdragen tot een reële verhoging van het welzijn van burgers.

Transitie als collectief leerproces

De grootsteden op het Europese vasteland staan niet alleen in hun strijd. Sinds oktober 2021 kunnen ze rekenen op NetZeroCities van de Europese Unie (EU) om de uitdaging aan te gaan. 

NetZeroCities verenigt 33 partners uit 27 Europese landen die steden willen helpen om structurele, institutionele en culturele struikelblokken uit de weg te ruimen en hen de kans geven om lokaal passende maatregelen uit te testen met het oog op een klimaattransitie. In die optiek werd 32 miljoen euro aan ondersteunende subsidies vrijgemaakt.

Het project wil steden omvormen tot testterreinen voor klimaatneutraliteit en zo andere gemeenten overtuigen. Het collectief leerproces staat centraal in het programma, zodat de steden ervaringen kunnen uitwisselen.

Het NetZeroCities platform nodigt alle steden in de EU uit om hun kandidatuur in te dienen. Er zal niet alleen rekening worden gehouden met de activiteiten die kandidaten voorstellen, maar ook met de interactie tussen die activiteiten en de verschillende systemen in de stad: de mobiliteit, de energievoorziening, de bouwomgeving, de gezondheid en het welzijn, de natuurlijke ruimte en de culturele, sociale, financiële en institutionele systemen, alsook de publiek toegankelijke ruimte. De geselecteerde steden ontvangen subsidies (tussen 500.000 en 1,5 miljoen euro) om systemische oplossingen uit te werken en uit te testen.

Een netwerk van partnersteden

De pilootsteden kunnen de zo uitgeteste oplossingen met elkaar delen. Om de samenwerking verder te versterken, zal een verbroederingsprogramma hen de kans geven zich te profileren als bevoorrechte partner van twee of drie andere steden die aan het programma meewerken. Het NetZeroCities consortium en het bijhorende online platform waarborgen de expertise en de ondersteunende diensten die de overstap naar een inclusieve en systemische strategie rond klimaatneutraliteit vergemakkelijken.

NetZeroCities wordt gecoördineerd door EIT Climate-KIC, het grootste innovatieve partnership tussen overheidsinstanties en private initiatieven in Europa die werken rond klimaatinnovaties. Het werd opgericht door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het vierjarige project wordt gefinancierd door Horizon 2020: het kaderprogramma van de Europese Commissie rond onderzoek en innovatie.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord