MENU
Dresden The Cube © Henn

Dresden: een technologische nieuwigheid om in de gaten te...

© Chuttersnap

Stadsbossen: een nice-to-have of een nuttige oplossing?

10 oktober 2021 Comments (0) Andere, Architectuur, Mobiliteit, Vastgoed

Pistes om de handel in het stadscentrum nieuw leven in te blazen

Meer dan ooit is het nu een kwestie van creativiteit en efficiëntie om de commerciële activiteiten in steden opnieuw op gang te brengen. Want als een stad zonder winkels onvermijdelijk leidt tot een terugtrekking op zichzelf, zorgt het tegenovergestelde voor een inclusiever, veerkrachtiger en toekomstgericht stadsleven.

Het Belgische adviesbureau UpCity is opgericht in 2015. Haar belangrijkste missie is het ondersteunen van de publieke en semi-publieke sectoren bij hun territoriale beslissingen om een evenwicht tussen stedelijke functies te waarborgen. Met drie bevoorrechte invalshoeken: handel, toerisme en burgerparticipatie. 

In een recent artikel op haar website heeft UpCity een aantal voorstellen geformuleerd om de heropstart van de handel in steden te ondersteunen. Handel heeft altijd een centrale rol gespeeld bij het verbinden van stedelijke community’s en het stimuleren van sociale banden. 

Het bestaande opnieuw valoriseren

Om terug op kruissnelheid te komen stelt het team gespecialiseerde geografen de volgende pistes voor: 

  • het aanbod dat aanwezig is in de stad en aan de rand niet dupliceren of verhinderen
  • een mix van functies en doelgroepen behouden (mono-functionele buurten vermijden)
  • overleg en collectieve energie bevorderen (door alle betrokken partijen te betrekken heeft de Franse stad Arras haar commerciële leegstand teruggebracht van 22% in 2016 tot 9% in 2020) 
  • zachte mobiliteit in het hart van de stad stimuleren door het verkeer van voetgangers en fietsen te vergemakkelijken
  • welzijn en een aangename leefomgeving vooropstellen

Camille Lhote – UPcity

Camille Lhote van UpCity wijst ook op de cruciale rol van de bouw: “Momenteel zijn we eerder geneigd om bestaande gebouwen in de stad opnieuw te verdichten om zo stedelijke wildgroei te voorkomen. Het recyclen van gebouwen, met een mix van toepassingen en een veelzijdigheid aan plaatsen zijn stuk voor stuk pistes om het commerciële aanbod in het stadscentrum te versterken en zo het leven van de stad nieuw leven in te blazen en aan de behoeften van morgen te voldoen.” 

Deel dit artikel:

Tags: , ,

Geef een antwoord