MENU

Luxemburg: succes voor de eerste duurzame overheidsobligatie

Fietsen, een hulpmiddel voor stadsplanning

10 november 2021 Comments (0) Architectuur, Milieu, Technologie, Vastgoed

Renovatie: enkele Europese modellen

Voortzetting van onze redactionele serie gewijd aan renovatie, een onderwerp dat centraal staat in de hele vastgoedsector, van ontwikkelaars, investeerders, klanten tot overheidsinstanties … Nadat we de scène hebben opgezet, bieden we je een eerste overzicht van de verschillende praktijken die in Europa van kracht zijn op het gebied van renovatie en rehabilitatie. 

Renovation © Barthelemy de Mazenod

Denemarken: het is een van de eerste Europese landen die het concept van het NZEB-gebouw (Nearly Zero Energy Building) in zijn wetgeving heeft gedefinieerd en opgenomen. Deze minimumvereisten gelden sinds 2021 voor particuliere woningen (en sinds 2019 voor openbare gebouwen). 

Nederland: Onder de steunregelingen vermelden we het Meer Met Minder-programma, gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van 300.000 gebouwen. Maar ook “groene fondsen”, leningen met lage rente berekend op basis van mogelijke energieprestaties na de werken. Nederland biedt ook groene fiscaliteit aan personen die renovaties willen uitvoeren door verlaagde btw aan te bieden. 

In Polen is de trend anders. Sectorcijfers geven een duidelijke voorkeur aan voor sloop/wederopbouw, met zeldzame uitzonderingen (geklasseerde gebouwen). Aangezien stadsplannings- en technische vereisten beperkter zijn in het geval van een renovatie, komt renovatie nog niet vaak voor. Evenzo is het vrij zeldzaam dat het gebruik van een gebouw verandert: woningen blijven woningen. De vraag is vrij hoog in Polen en de markt neemt duidelijk toe.

België: de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) verhogen de tegemoetkomingen voor verregaande energierenovaties: verlaging van schenkings- en registratiekosten, onroerendgoedbelasting, diverse premies in geval van ombouw van een gebouw tot een woning … Bovendien zullen alle nieuwe gebouwen nu moeten voldoen aan de normen van Quasi Zero Energy (QZEN). Tot slot een belangrijke beslissing van de twee regionale overheden: in Vlaanderen kan vanaf 2040 niet meer op niet-bebouwd land worden gebouwd. In Wallonië vanaf 2050. Een belangrijk milieuprobleem, met een voortdurend groeiende Belgische bevolking.  

In Luxemburg wordt nog altijd gedebatteerd over het idee van bebouwbare ruimte, zoals was te lezen in het DivercityMag-artikel van 13 augustus. Renovaties genieten dan wel weer van verschillende bonussen, een voorfinanciering van de werken, klimaatleningen … 

Renovation © Viktor Forgacs

Duitsland: Sinds 2006 biedt een openbare bank een breed scala aan renovatiesteun aan, onder voorbehoud van latere controle, en steunmaatregelen die afhangen van de mate van energieprestatie en naleving van wettelijke vereisten. Deze bepalingen zijn toegankelijk voor zowel particulieren als bedrijven. Als gevolg hiervan is de CO2-uitstoot van de residentiële sector sinds 2018 gedaald. 

Vandaag moet worden opgemerkt dat goede praktijken voor de duurzame renovatie van bestaande gebouwen nog steeds voornamelijk afkomstig zijn van de lidstaten. Maar verandering is op komst: in oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie haar energieherstelplan, waarvan de drie prioriteiten zijn: koolstofarme verwarmings- en koelsystemen; bestrijding van energiearmoede en het aanpakken van het probleem van de minst efficiënte gebouwen, en de renovatie van openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en administratieve gebouwen. 

Onze Europese toer gaat verder in artikel #3

Deel dit artikel:

Tags: , , , , , , , , ,

Geef een antwoord