MENU

Tagged ‘Prathyush Devadas’

Oubliez l’Hyperloop, voici le métro du futur

Vergeet de Hyperloop, hier is de metro van de toekomst

02/10/2017 • De metro, die binnenkort honderd jaar wordt, heeft zijn twee rails...