MENU

Tagged ‘sociaal evenwicht’

© Daryan Shamkhali

Hoe buurten voor gemengd gebruik de criminaliteitscijfers kunnen verlagen

5 oktober 2022 • Een van de aanbevelingen om de leegloop van stadscentra te bestrijden zijn...