MENU

Tagged ‘toegang tot eigendom’

Accès à la propriété: faut-il des logements réservés aux moins de 32 ans?

Toegang tot eigendom: moeten er woningen komen die zijn voorbehouden voor -32-jarigen?

19 september 2017 • Om de toegang tot huisvesting voor jonge kandidaat-eigenaars...