MENU
L’Hyperloop déjà opérationnel en 2018 ?

De Hyperloop al operationeel in 2018?

Le ferroutage : une utopie européenne ?

Rij-op-rij-af-vervoer: een Europese utopie?

Thierry van Kan

19 april 2016 Comments (0) Mobiliteit

Thierry van Kan (FEBIAC): “Multimodaal vervoer zal niet aan persoonlijke mobiliteit inboeten”

Thierry van Kan, voorzitter van de raad van bestuur van de Automobiel- en Tweewielerfederatie (FEBIAC), zet zijn visie op de mobiliteit van morgen uiteen. Hij is heel stellig: de stad en de auto zijn niet onverenigbaar, op voorwaarde dat ze kunnen steunen op een globale mobiliteitsvisie.

Grote steden herzien steeds vaker hun mobiliteitsaanpak en stappen af van het model van “alles met de auto”, een erfenis uit de jaren 60. Welke plaats is er nog weggelegd voor de auto?

“We stellen momenteel vast dat er een migratie naar de steden aan de gang is, waardoor de steden heel groot gaan worden. In deze context bestaat de trend inzake mobiliteit erin om voorrang te verlenen aan multimodaal vervoer, waarbij we definitief afstappen van de idee van “alles met de auto”, maar zonder aan individuele mobiliteit in te boeten. Auto’s zullen altijd hun plaats hebben in de stad. De echte vraag is welke auto’s de overheid in de stedelijke ruimte wil zien. Ik denk dat we zullen evolueren naar kleinere en per se minder vervuilende wagens. Maar er zullen regels ter zake moeten worden opgesteld. We zullen ook evolueren naar andere gebruiken, zoals autodelen en in de verdere toekomst naar de autonome auto.”

Vormt autodelen geen bedreiging voor de auto-industrie, die zijn omzet weleens zou kunnen zien kelderen?

“Helemaal niet. De situatie is vergelijkbaar met die van de autoverhuurmarkt. Die is al goed voor 10% van de autoproductie in Europa en de Verenigde Staten. Autodelen is slechts een extrapolatie van de huurmarkt. Momenteel spitst deze markt zich vooral toe op kleine voertuigen. In de toekomst zal het aanbod worden uitgebreid naar andere voertuigen, zoals gedeelde (en zelfs autonome) kleine busjes.”

Waar staat België wat betreft het gebruik van schone voertuigen? De indruk bestaat dat de verkoop van elektrische auto’s maar met moeite van de grond komt bij ons.

“Ons land loopt duidelijk achter ten opzichte van onze Europese buren. Maar is dat zo erg? De elektrische auto is nog altijd duur en biedt slechts een beperkte autonomie. De technologie staat nog niet op punt en ik begrijp de aarzelende houding ertegenover. Een ander zorg is trouwens het gebrek aan politieke visie. Als de overheid vandaag een duidelijk signaal zou geven dat België het gebruik van elektrische auto’s in de stad concreet zal aanmoedigen, dan zouden de elektriciens zich nogal reppen om (op eigen kosten) oplaadpunten te installeren. Maar dit signaal laat nog altijd op zich wachten.”

Er is geen alternatief voor de elektrische auto?

“Volgens mij zijn de groene auto’s die vandaag bestaan slechts tijdelijke oplossingen. De echte elektrische auto zal een voertuig zijn dat niet urenlang opgeladen moet worden. De auto van morgen zal brandstofcellen gebruiken en op waterstof rijden.”

Brengen de nieuwe technologieën nieuwe infrastructuurbehoeften met zich mee?

“Uiteraard. We moeten nu al vooruitlopen op de behoeften die pas over 10 of 15 jaar zullen opduiken. Tegelijkertijd kunnen we niet ontsnappen aan een breed debat over de inrichting van de openbare ruimte. Wat is de beste locatie voor kantoorruimten? Hoe kunnen we de mix tussen woningen en bedrijfsruimten het best organiseren? Dat is een enorm en zeer complex project.”

Wordt de auto-industrie geraadpleegd bij deze denkoefeningen?

“Absoluut, en we willen actief bijdragen aan een betere mobiliteit. Wij verdedigen al 20 jaar een multimodale mobiliteit. De legitimiteit van de automobielsector in het debat over mobiliteit wordt in twijfel getrokken en dat hoort ook zo. We hebben echter alles te winnen bij een verbetering van de situatie. Mobiliteit die erop achteruit gaat blijft de ergste vijand van de auto-industrie, omdat de gebruikers niet meer investeren in hun auto. Waarom een nieuwe wagen kopen als het toch maar is om eindeloos in de file te staan?”

Op welke punten wilt u de aandacht vestigen om het mobiliteitsaanbod te verbeteren?

“Onze visie staat in het teken van intermodaliteit. Om dit model in te voeren, moeten we investeren in parkeerinfrastructuren in de stad, aan de ingang van stedelijke centra, maar ook op punten waar het openbaar vervoer vertrekt. Momenteel stijgt ons autopark met 50.000 auto’s per jaar. Als we zeggen dat een auto 5 meter plaats inneemt, dan moeten we elk jaar 250 kilometer parkeerplaatsen bij maken. We zitten er ver naast. Een auto die rondrijdt om een parkeerplaats te zoeken, zorgt mee voor opstoppingen.”

Foto © DR/FEBIAC
Deel dit artikel:

Tags: , , ,

Geef een antwoord