MENU

De steden van morgen ontwerpen op basis van recepten...

Covid-19 zou een positieve invloed kunnen hebben op het...

20 april 2020 Comments (0) Andere, Vastgoed

Wordt de cloud ons nieuwe bureau?

Na enkele weken telewerken als gevolg van de wereldwijde crisis zullen velen ongetwijfeld de voordelen van thuiswerken hebben ingezien. Flexibiliteit, tijdsbesparing, energiebesparing en een duurzaam effect op het milieu … Zal de toekomst aan de e-workers toebehoren? Zal de cloud de belangrijkste professionele tool worden?

Al voor de uitbraak van Covid 19 toonden talrijke studies de milieu-impact van thuiswerk aan. Of het nu gaat om de uitstoot van broeikasgassen, het energieverbruik, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de luchtvervuiling of de productie van niet-recycleerbaar afval, de conclusie is vaak unaniem: door van thuis uit te werken beschermen we onze steden, ons platteland en onze goede oude aarde. Maar het effect is niet alleen milieugerelateerd, omdat telewerk bijvoorbeeld een beter evenwicht tussen werk en gezinsleven mogelijk maakt, met name voor de ouders – mits ze uitgerust en georganiseerd zijn : het is immers verre van vanzelfsprekend om telewerken en gezinsleven met elkaar te combineren vooral als er jonge kinderen thuis zijn.

Veelzeggende cijfers

Glassdoor, een Frans jobplatform, heeft eind maart een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de repatriëring van bijna alle Fransen naar hun land van herkomst.. Uit de enquête bleek dat 79% van de ondervraagden voorstander was van telewerken en 56% van mening was dat de huidige situatie een versoepeling van het telewerkbeleid op lange termijn mogelijk zou maken. Daarentegen was 15% van de ondervraagden van mening dat zij hun werk niet vanop afstand zouden kunnen uitvoeren. Verrassend en onthullend: wanneer gevraagd wordt de mogelijke afleidingen tijdens telewerkuren op te sommen, haalt 39% het gezin en de kinderen aan, 34% de televisie en 11% zou er gebruik van maken … om een dutje te doen.

Consultant Gartner interviewde CFO’s over de impact van telewerk op hun activiteiten : 90% van hen is ervan overtuigd dat een boekhoudkundige afsluiting heel goed op afstand kan plaatsvinden. Een kwart van de ondervraagden denkt er al aan om 20% van hun werknemers om te zetten in telewerkers. Aan de andere kant heeft slechts 13% de vastgoedkosten verlaagd.

Het meest verbazingwekkende cijfer: een specialist van flexibele kantooroperator interviewde Fransen en kon daaruit afleiden dat 89% van de ondervraagde werknemers nog nooit telewerk had beoefend vóór de huidige lockdown. De meest aangehaalde reden was dat ze niet over een werkruimte of over voldoende uitrusting beschikten.

Face-to-face of niet?

Dat is dé vraag van het moment. Wat is het verschil tussen face-to-face werken in tegenstelling tot virtueel of thuis werken nu de hele wereldbevolking van thuis uit aan de slag is? De hele bevolking? Niet helemaal: sommige functies zijn nu eenmaal moeilijker vanop afstand uit te voeren dan andere. Sommige commentatoren vrezen bijvoorbeeld dat er een ongelijkheid bestaat in het telewerken tussen de ”witte kragen” en de ”blauwe kragen” die meer manuele en praktische functies vervullen. Niet alle werknemers worden gelijk behandeld. Deze verschillen worden soms versterkt volgens regio’s (stad of platteland), nationale of continentale verschillen. Een eenvoudig voorbeeld: toegang tot een snelle internetverbinding, die verre van een realiteit is voor alle werknemers.

Wij beginnen nu pas in te zien welke gevolgen het massaal thuiswerken zal hebben voor het bedrijfsleven en de administratie: in de VS overwegen sommige Congresleden bepaalde wetgevende taken te decentraliseren (en te digitaliseren). Anderen pleiten voor de ontwikkeling van veilig stemmen via e-mail; de hele academische wereld volgt met belangstelling de impact van de crisis op afstandsonderwijs.

Françoise Leroux, psychologe en systemische psychotherapeute

Beheer uw vrijheid

Françoise Leroux, een psychologe en systemische psychotherapeute uit Brussel, is van mening dat “om telewerk op lange termijn mogelijk te maken”, de mensen deze vrijheid moeten beheren, enig zelfdiscipline en controle moeten hebben.. Wat de hiërarchie en de organisaties betreft, gaat het ook om opleiding, een nieuwe manier van management. Persoonlijk vind ik deze formule ideaal, maar eerder parttime, omdat afstand soms de relaties binnen het bedrijf schaadt.”

Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe deze grote trend zich zal ontwikkelen als de economie zich eenmaal heeft hersteld. Susan Athey, een professor economie aan de Stanford Graduate School Of Business, vertelde The Washington Post dat “mensen hun gewoonten hebben veranderd, en sommige van die gewoonten zullen blijven bestaan na de crisis. Voor een aantal zaken zijn de maatschappelijke ontwikkelingen erg traag. De crisis heeft deze veranderingen versneld.” Men kan zich dus voorstellen dat er een kans bestaat dat de praktijk op lange termijn zal aanslaan. Het is nog waarschijnlijker dat deze crisis het nut van een ruimte die bevorderlijk is voor concentratie voor een bepaald soort werk heeft aangetoond, in combinatie met de onmisbare behoefte aan fysieke aanwezigheid voor de sociale wezens die we zijn.

Deel dit artikel:

Tags: , , , , , ,

Geef een antwoord