MENU
© Presse750 | Dreamstime.com

De begane grond activeren om wijken tot leven te...

Kunstmatig en ecologisch zand voor de bouw

European Taxonomy

10 maart 2022 Comments (0) Andere, Architectuur, Milieu, Technologie, Vastgoed

Europese taxonomie: voor steeds duurzamere gebouwen

Om Europa klimaatneutraal te maken in 2050 en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs van 2015 en de Europese Green Deal van 2019 te bereiken, was het noodzakelijk om de toon te zetten.

Dit is sinds april 2021 het geval met de Europese Taxonomie, een instrument dat tot doel heeft bedrijven en investeerders te helpen bij beslissingen inzake duurzame investeringen. Dankzij deze Europese benchmark kan men voortaan voor alle vastgoedspelers in Europa een gemeenschappelijke benchmark bepalen, terwijl dit tegelijk bijdraagt aan de Europese ambitie om het eerste klimaatneutrale continent te worden.

De Taxonomie is een toolkit om te bepalen welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Het richt zich op particuliere investeringen en duwt die in de richting van een klimaatneutrale, veerkrachtige en grondstoffenefficiënte economie. In de praktijk is het een lijst van activiteiten die als “duurzaam” worden beschouwd, inclusief de technische criteria om ze als zodanig te evalueren. De Europese Taxonomie wordt door de vastgoedsector al gezien als een veelbelovend middel om de kapitaalstromen te mobiliseren richting ecologisch duurzame economische activiteiten op de lange termijn.

© Lily Banse

© Lily Banse

Cruciale uitdagingen voor het milieu

Er gelden nu zes criteria om een activiteit als “duurzaam” te kwalificeren:

  • mitigatie van klimaatverandering
  • aanpassing aan klimaatverandering
  • bescherming van aquatische en mariene grondstoffen
  • overgang naar een meer circulaire economie
  • preventie en vermindering van vervuiling veroorzaakt door verschillende industrieën
  • bescherming en herstel van ecosystemen.

Een activiteit zal daarom als “duurzaam” worden beschouwd als deze substantieel bijdraagt aan een van deze zes doelstellingen, én geen significante schade toebrengt aan een van de andere vijf.

Financiële stromen in de juiste richting duwen

Om tegemoet te komen aan de huidige milieu-, sociale en maatschappelijke uitdagingen, was het noodzakelijk om het evaluatieraster van de prestaties van bedrijven aan te passen. In dit opzicht wordt taxonomie het eerste analytische instrument om financiële en niet-financiële informatie met elkaar te verbinden. De criteria die nu zullen bepalen of een bedrijf presteert of niet, veranderen ingrijpend en dit zal een blijvende impact hebben op de hele financiële wereld. Het zijn deze nieuwe Europese criteria die vanaf nu de toegang tot financiering voor bedrijven bepalen, maar ook de manier waarop zij hun rapportage zullen formuleren.

Wat is de impact voor investeerders en ontwikkelaars?

In een volgend artikel zullen we samen met een specialist in vastgoedinvesteringen stilstaan bij de gevolgen — maar ook de kansen — van deze nieuwe regelgeving voor ondernemers die actief zijn op de internationale vastgoedmarkt.

Deel dit artikel:

Tags: , , , , , , , ,

Geef een antwoord