MENU
Parkwijk Groeningen

Een muur met appartementen langs de snelweg

Baubotanik

Levende gebouwen, de toekomst van de architectuur?

Building on rooftops

20 januari 2017 Comments (0) Architectuur, Vastgoed

Woningen op de daken van supermarkten

Steden hebben te kampen met een nijpend tekort aan onbebouwde grond, maar lopen over van ongebruikte oppervlakken… Om de woningnood die in sommige steden van ons land op de loer ligt op te lossen, zijn vastgoedontwikkelaars van mening dat de parkings en platte daken van supermarkten, die vaak weinig gebruikt worden, zouden kunnen worden omgevormd tot appartementen, woningen, of zelfs parken en sportvelden.

De inspiratie voor dit idee komt uit Nederland, waar parkings van supermarkten werden omgevormd tot groene woonzones of sportvelden. In China werden al verschillende woningen gebouwd op de daken van een aantal grote winkelcentra. België, dat te kampen heeft met een verouderend commercieel vastgoed, zou op zijn beurt voor deze verleiding kunnen bezwijken.

Volgens een studie van de Universiteit van Gent en de KUL zou zo 200 tot 250 ha grond kunnen worden teruggewonnen op de daken van winkelcentra. Onderzoekers hebben de supermarkten van de zeven grootste voedselketens in België onder de loep genomen en elimineerden de supermarkten die te veel aan de rand liggen, zij die geen parking van 5.000 m² hebben en tot slot de winkels waarvan het dak niet stevig genoeg is. Resultaat: van de 1.461 onderzochte supermarkten in Vlaanderen zouden 336 locaties geschikt zijn voor dit soort bouwwerken. De studie had niet specifiek betrekking op Wallonië en Brussel, maar toch zouden hier enkele honderden sites geschikt zijn. “Zelfs als slechts de helft van deze daken wordt omgebouwd, zou dit al 11.375 nieuwe woningen van gemiddeld ongeveer 85 m² creëren over het hele grondgebied“, aldus Olivier Carrette, CEO van UPSI-BVS.

Multifunctionele ruimten

Volgens UPSI-BVS zou dit concept een oplossing zijn voor de woningnood in ons land. Naar verwachting zal de Belgische bevolking met ongeveer 780.000 inwoners toenemen tegen 2030, zodat er tienduizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden in de komende jaren. «Het merendeel van de supermarkten dateert uit de jaren ’70. Ze werden gebouwd als monofunctionele eenheden, met enorme parkings die onderbenut blijven of er zelfs volledig verlaten bijliggen ’s nachts en op zondag“, legt Olivier Carrette uit. Supermarkten-woningen vormen een voorbeeld van een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte: ze komen niet alleen de gemeenschappen ten goede, door op één plek woningen, crèches en groene ruimten onder te brengen, maar ze lossen ook een probleem met de mobiliteit op omdat de bewoners hun wagen niet moeten nemen om boodschappen te gaan doen. Iedereen vaart er wel bij.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord