MENU
Pour renforcer l’accès à la propriété, il faut transformer les logements

Om de toegang tot eigendom te versterken moeten de...

Delta Tower, la nouvelle tour bruxelloise signée Fujimoto

Delta Tower, de nieuwe Brusselse toren van de hand...

La SNCB met en vente son patrimoine immobilier

29 november 2017 Comments (0) Andere, Vastgoed

De NMBS stelt haar vastgoedpatrimonium te koop

Op haar 91e is de NMBS de grootste openbare eigenaar van België. Zij bezit een onderbenutte oorlogsschat waar ze elk jaar 10 miljoen euro hoopt uit te halen. Waarom is dit goed nieuws voor de vastgoedsector?

Meer dan 14.530 onbebouwde percelen grond, in totaal goed voor bijna 5.800 hectare (58 miljoen m²) en 2 miljoen vierkante meter, verdeeld over bijna 1.800 verschillende gebouwen… De sluimerende oorlogsschat van de NMBS-groep is indrukwekkend. In de eerste plaats omdat we spreken van een enorme oppervlakte, maar ook gezien de verwachte financiële inkomsten. Want om iets aan haar schuld te doen zegt de naamloze vennootschap van publiek recht dat ze bereid is om een patrimonium te verkopen dat vandaag in de geconsolideerde balans van de groep geschat wordt op maar liefst 7,4 miljard euro.

Een flink deel van dit grondpatrimonium bevindt zich in bouwrijp gebied, in stadscentra of in de buurt ervan. Strategische stedelijke gebieden, in de drie gewesten, waar gemengde projecten kunnen worden opgetrokken. De NMBS bezet of gebruikt deze gronden en gebouwen niet want ze zijn niet allemaal nodig voor de uitoefening van haar openbare diensttaken. Elk jaar verkoopt de maatschappij dus een deel van deze goederen. Het nieuwe management van de NMBS zou dit proces nu willen stroomlijnen.

Bouwgronden

Momenteel tellen de verantwoordelijken 179 gebouwen die dringend doorverkocht moeten worden, maar ook 181 omvangrijke gronden, met een totale oppervlakte van 1,2 miljoen m². Accountantsbedrijf PwC kreeg de taak om de inventaris op te maken en raadt ook aan om 344 kleinere gronden te verkopen, met een totale oppervlakte van 685.500 m². Gronden waar soms milieubelastingen op geheven worden, zoals de 20 hectare van Brussel West, die moeten worden gesaneerd omdat er staal- en aardolieproducten werden opgeslagen. Daarnaast bezit de NMBS ook duizenden moeilijk te valoriseren percelen. De zowat 4.737 betrokken gronden zijn in totaal goed voor maar liefst 12,8 miljoen m². Maar omdat ze geen prioriteit genieten, zullen ze pas na 2020 worden gevaloriseerd.

De grootste schatten zijn terug te vinden in Brussel, maar daarnaast is er ook nog een grijs gebied: de perimeter van het Zuidstation. Ondanks verschillende masterplannen liggen de projecten er al bijna 30 jaar stil. De naamloze vennootschap van publiek recht is er op dit moment eigenaar van kantoorgebouwen aan de Frankrijkstraat, nieuwe gebouwen aan de Fonsnystraat, maar ook het voormalige postsorteercentrum, gelegen tegen het station. Omdat ze deze gronden niet wil verkopen aan de privésector – terwijl ze aan een serieuze renovatie toe zijn – zegt de NMBS dat ze bereid is om 80 tot 100 miljoen euro te investeren in haar station.

© NMBS
Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord