MENU

Ontdek DivercityMag

Zes gemeenten in Brussel engageren zich voor rustigere straten

12 september 2019 Comments (0) Andere, Milieu

Hoe Brussel zijn duurzame wijken wil ontwikkelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt aan zijn eigen referentiekader om duidelijke en objectieve criteria vast te leggen voor wat een duurzame wijk of ecowijk is. Dit referentiekader, “be sustainable” genoemd, zou in september worden gepubliceerd.

Duurzame wijken ontstaan zowat overal in Vlaanderen en Wallonië en surfen mee op de milieugolf. Deze benaming is een marketingargument geworden voor tal van ontwikkelaars en dus werkt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan zijn eigen referentiesysteem. Het doel is duidelijke en objectieve criteria te bepalen voor wat een duurzame of ecologische wijk is. Dit referentiewerk, “Be sustainable” genoemd, zou in september worden gepubliceerd en het is het resultaat van een samenwerking tussen Perspective.brussels, MSI (de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting), Urban.brussels (het vroegere Brussel Stedenbouw en Erfgoed) en Leefmilieu Brussel.

Leefmilieu Brussel geeft momenteel weinig informatie maar het concept zou veel verder gaan dan enkel het gebouw en zou ook rekening houden met diversiteit, groene ruimte, participatie … Het referentiekader zou ook bindend zijn: enkel projecten die voldoen aan de vastgestelde criteria zullen zich duurzame wijk mogen noemen.

Vooruit met de wijk

Participatieve duurzame wijken

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan ook zogenaamde “participatieve duurzame wijken”. Dit concept, dat in 2008 door Leefmilieu Brussel werd opgestart, gaat over oproepen tot projecten voor burgers die een globaal project willen opstarten zoals het transformeren van braakliggend land tot een gedeelde moestuin of een workshop voor recyclage en herstellingen. Momenteel zijn er zo’n zeventig participatieve duurzame wijken.

Hier is het doel om de inwoners te integreren in de duurzame reflectie over hun buurt. Iedereen kan voorstellen doen via het programma “Vooruit met de wijk“. Dit jaar ligt de focus op de manier waarop we collectief kunnen optreden om het energieverbruik en de productie van broeikasgassen te verminderen. Samen met de wijk, de inwoners, de gemeente en de verenigingen“, legt men uit bij Leefmilieu Brussel.

De Brusselse bevolking heeft tot 6 oktober de tijd om een intentieverklaring in te dienen. Zij moeten dan uiterlijk op 24 november een volledig ontwerp indienen. De jury zal de winnende projecten selecteren op 5 december 2019. De winnaars zullen professionele ondersteuning krijgen om de technische ontwikkeling, de methodologische en groepsbeheeraspecten te verzekeren en kunnen rekenen op een financiële steun van maximaal 15.000 euro.

Deel dit artikel:

Tags: , , ,

Geef een antwoord