MENU
Utrecht © Sven de koe - unsplash

Utrecht: een industriële wijk die een plek voor werk...

Waarom investeren in groene financiën?

Ukraine Migrants © Palinchak | Dreamstime.com

15 april 2022 Comments (0) Andere, Cultuur, Vastgoed

Hoe gaan steden om met migratiegolven?

De actualiteit van de afgelopen weken heeft de aandacht van het publiek gevestigd op de mensen die conflicten, oorlog en onderdrukking ontvluchten. Sinds enkele jaren hebben heel wat Europese steden succesvolle programma’s ontwikkeld om migranten op te vangen.

In het Tsjechische Brno werd het toenemende aantal migranten tot nu toe hoofdzakelijk opgevangen door ngo’s, maar dat volstond niet meer. Daarom besloot de stad zich ermee te bemoeien. De Tsjechische economie is sterk afhankelijk van deze immigranten; zo maakten buitenlanders in 2021 17% van de totale beroepsbevolking uit.

De plaatselijke dienst voor sociale integratie, die door de gemeente wordt gefinancierd, verricht al enkele jaren bemiddelingswerk en richt zich daarbij op verschillende migrantengemeenschappen (de grootste of de moeilijkst integreerbare): Vietnam, het Midden-Oosten, Moldavië, Roemenië, Rusland en Oekraïne. De meeste interculturele werkers zijn zelf voormalige migranten. 

Brno © Velishchuk | Dreamstime

Brno © Velishchuk | Dreamstime

Kloof tussen culturen wegwerken

In de Tsjechische Republiek zijn dit soort projecten van zeer recente datum (sinds het begin van de 21ste eeuw). Het gaat vaak om kleine en zeer praktische initiatieven. De Vietnamese sectie publiceert bijvoorbeeld video’s in het Vietnamees op YouTube over hoe je een kleuterschool kunt vinden. De interculturele werkers in Brno zoeken ook naar manieren om het aantal migranten dat zonder werkvisum aankomt, te verminderen door hen te informeren over de juridische gevolgen waarmee zij te maken kunnen krijgen. De aanpak is gedurfd en gaat zelfs zover dat een wetswijziging wordt voorgesteld om migranten op te nemen in het nationale pensioenprogramma. 

Pioniers: Lissabon en Wenen

Lisbon © Marc Elicagaray | Dreamstime

Lisbon © Marc Elicagaray | Dreamstime

De Portugese hoofdstad stelde al in 1992 een strategisch migrantenplan op. Zo werd er een gemeenteraad voor migrantengemeenschappen en -minderheden in het leven geroepen om de samenwerking met de overheidsinstellingen en privéwerknemers te vergemakkelijken. Lokale migrantensteuncomités vergemakkelijken de contacten met plaatselijke instellingen, zoals de vreemdelingenpolitie of het Ministerie van Onderwijs. In de praktijk spitst het strategisch plan zich toe op werk, taal, wonen en gezondheid.

Wenen van zijn kant beheert zijn eigen integratieprogramma sinds 2008. Oorspronkelijk nam StartWien contact met de onderdanen van andere landen na ontvangst van hun verblijfsvergunning en gaf hun advies om ze te helpen bij hun vestiging. Daarna begon het programma te werken met mensen uit de hele Europese Unie en sinds 2015 helpt het ook asielaanvragers die hun verblijfsvergunning nog niet hebben. Aldus wil het in elke stad de risico’s vermijden en de kansen om de integratieprogramma’s voor de nieuwkomers te doen slagen maximaliseren.

STARTwien

STARTwien

Deel dit artikel:

Tags: , , , , ,

Geef een antwoord