MENU

Verlaten industriële kathedralen nieuw leven inblazen

De investering breekt alle records in 2018

7 februari 2019 Comments (0) Technologie, Vastgoed

Singapore verkozen tot smart city van 2018

Op amper tien jaar tijd is Singapore uitgegroeid tot hét model van de smart city. Tijdens het Smart City Expo World Congress in Barcelona werd de stad dan ook officieel verkozen tot ‘Smart city van 2018’. Van de 473 ingediende kandidaturen haalden er slechts 7 de finale. Een woordje uitleg.

De Aziatische stadstaat is een laboratorium waar de processen van de slimme stad uitgetest en geïndustrialiseerd worden. Buitenlandse (vooral Chinese) steden maken er een erezaak van om alles wat werkt op het kleine eiland van 5,6 miljoen inwoners te repliceren. één van de voordelen die Singapore heeft voor experimenten op ware grootte is het ontbreken van een regulator. Hier vloeien staat en gemeenschap in elkaar, waardoor het aantal spelers kleiner is en beslissingen sneller genomen worden. Wanneer de stad bijvoorbeeld de mobiliteit van scholieren wil observeren, heeft ze de middelen om heel snel 25.000 sensoren te verspreiden.

Maar hoe klom deze stadstaat van 719 km2 naar de top van het podium, voor Santander en Boston? Algoritmes voor dynamische routebepaling van bussen, realtime ouder-leraarportalen of een voorspellende analyse van lekken in waterleidingen… Net als bij de verovering van de ruimte, is dit succes vooral het gevolg van een sterke politieke wil. Het Smart Nation-programma dat in 2014 gelanceerd werd, wil van Singapore de eerste geconnecteerde staat maken. Met als belangrijkste pijler een digitaal mobiliteitsbeheer.

Start-upmagneet

Het autonome voertuig wordt beschouwd als een belangrijke schakel van het openbaar vervoer. Singapore financiert rijkelijk het onderzoek, die gestructureerd wordt via publiek-private partnerschappen, en de ontwikkeling van demonstratiemodellen. De stadstaat maakt gretig gebruik van de vaardigheden van start-ups en buitenlandse bedrijven, die er met de rode loper verwelkomd worden. Singapore zou volgens het laatste rapport van Startup Genome meer dan 1.600 start-ups hosten. De stad heeft ook in sneltempo zijn wetgeving gewijzigd om bedrijven toe te laten hun technologie op straat te testen.

De andere twee ontwikkelingsdomeinen zijn logistiek en afvalinzameling. Naast autonome taxi’s of wifi op het openbaar vervoer wil Singapore een nationaal systeem voor digitale identificatie creëren. Doel: 95% van de handelingen tussen staat en burgers (kopen van een huis, betalen van facturen, het aanvragen van een sociale woning) moet online gebeuren.

Maar dat brengt wel nieuwe eisen voor gegevensbeheer met zich mee. Sommige onderdelen van het programma, voornamelijk die met betrekking tot toezicht, baren veiligheidsexperts en voorstanders van burgerlijke vrijheden zorgen. In maart 2018 kondigde de stadstaat een surveillanceproject aan met camera’s op 100.000 straatlantaarns om de bewegingen van zijn inwoners te volgen, zoals in Peking en Shanghai. De stad heeft geen open dataportaal noch een participatiemodel voor de burgermaatschappij. Toch dragen de inwoners, die dol zijn op nieuwe technologieën, ijverig hun steentje bij aan overheidsprogramma’s voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord