MENU
Atenor launches its first project in Warsaw

Atenor lanceert haar eerste project in Warschau

Processed with VSCO with f2 preset

Schuilt de Smart City in 5G?

Work on the road to complete the next lanes.

14 maart 2018 Comments (0) Vastgoed

Wallonië plant een ‘betonstop’ in 2050

Nu Vlaanderen op de rem gaat staan tegen 2040, verbiedt ook Wallonië nieuwbouw in de open ruimte op haar grondgebied. Een hele uitdaging, aangezien de bevolking sowieso blijft aangroeien.

Verdichting in plaats van spreiding. Dat is de hele idee achter de ‘betonstop’ onder impuls van de Europese Richtlijn die elke lidstaat stimuleert om de territoriale expansie vanaf 2050 een halt toe te roepen. Als enthousiaste volgers van die beweging willen de Gewesten dan ook het aantal bouwterreinen rationaliseren en liever in de hoogte dan in de breedte uitbreiden. Braakliggende gronden te midden van het platteland of in randgemeenten mogen dus niet langer worden bebouwd. Na Vlaanderen draait ook Wallonië de kraan (half) dicht in 2025. In 2050 komt er een definitief verbod. En dat via het nieuw Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (CoDT) en het Bebouwingsschema.

Een heilzame strategie, die echter ingaat tegen wat we gewend zijn. Bijna één op twee Belgen woont immers in een vrijstaande villa met tuin, of overweegt die te bouwen. Wat er veranderd is? Rond de kwestie werd blijkbaar een tastbare politieke consensus bereikt. Vandaag wordt niet minder dan zes hectare per dag in Vlaanderen – drie in Wallonië – aan de natuur onttrokken om er nieuwe woningen op te bouwen, economische activiteiten te ontwikkelen of nieuwe communicatie-kanalen aan te leggen. De enige oplossing: de bestaande woonzones verdichten door tussen twee woningen in te bouwen of vroegere industrieterreinen en leegstaande gebouwen te benutten. En natuurlijk kunnen nieuwbouwprojecten de hoogte in.

Nieuwe gezinnen

Het wordt hoe dan ook niet makkelijk! In Wallonië zullen 300.000 bijkomende gezinnen tegen 2040-2050 onderdak moeten vinden. De sector maakt zich dan ook zorgen. ‘We begrijpen dat steden niet langer mogen uitdeinen en dat de groenruimte moet worden gevrijwaard,’ bevestigt Jean-Jacques Nonet, voorzitter van de Waalse Confederatie Bouw. Tegelijk waarschuwt hij: ‘Bouwondernemingen vrezen dat de ‘betonstop’ de verstedelijking overdreven zal afremmen terwijl de bevolking groeit en de nood aan residentiële en economische ruimte dus aanzienlijk blijft. Hoe kleiner het aanbod aan bouwgrond, hoe hoger de prijzen zullen stijgen. En daardoor zullen opnieuw minder gezinnen over een eigen woning kunnen beschikken.’ Is die ‘stop’ wel een goed idee?

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord