MENU
The interlace © Büro Ole Scheeren

Gebouwen stapelen als legoblokjes

Songdo Master Plan © www.kpf.com

Songdo, de groene stad waar alles te voet gebeurt

Bruxelles : De nouveaux codes urbanistiques sont entrés en vigueur le 1er janvier

29 januari 2018 Comments (0) Andere, Vastgoed

Nieuwe regels voor ruimtelijke ordening vanaf 1 januari

De bijbel van de ruimtelijke ordening, het BWRO werd volledig herzien in Brussel, en treedt in werking vanaf 2018. Wat zal er veranderen?

Wallonië verwerkt sinds 1 juni de komst van een nieuwe wet voor territoriale ontwikkeling, de ‘Code du développement territorial (CoDT). Brussel zal binnenkort hetzelfde doen met de hervorming van zijn Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Met deze documenten wil men aangeven wat men mag bouwen, volgens welke afmetingen en waar. In iets meer dan 10 jaar werd het BWRO al twintig keer gewijzigd. Deze keer onderging het BWRO een algemene wijziging, met als codewoord ‘vereenvoudiging’.

In Brussel heeft de hervorming van het BWRO betrekking op alle aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling van de hoofdstad: de planning, de procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, de evaluatie van de gevolgen, het erfgoed, de stedenbouwkundige inbreuken, enz. De hervorming van het wetboek moet leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een snellere uitreiking van de vergunningen. Een duidelijke vooruitgang voor de promotoren, want voor de projecten die vallen onder een effectenstudie, zullen ze zes maanden winnen bij het uitreiken van een vergunning die gewoonlijk twee jaar in beslag neemt, met een verlichting van de procedure voor de lastenboeken.

Nieuwe dwingende termijn

Met de hervorming van het BWRO zullen de gemeenten immers een nieuwe, dwingende termijn hebben voor het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen. Concreet zullen de administraties van de 19 gemeenten 30 dagen hebben om te bepalen of een aanvraagdossier volledig is (45 indien dit dossier onderworpen is aan een effectenevaluatie). Van zodra dit werd goedgekeurd, zullen zij 45 dagen hebben om hun vergunningen uit te reiken. Een uitvoeringssnelheid die doet dromen. Behalve in het geval deze termijn wordt overschreden, want een aanvraag die niet tijdig wordt behandeld, zal de facto worden beschouwd als zijnde geweigerd. Men noemt dit het ‘stilzwijgend weigeren’.

De vastgoedontwikkelaars kijken vol ongeduld uit naar de hervormingen van het BWRO (allemaal recent) en van de CoDT. In het bijzonder omdat de moeilijkheden om vergunningen te bekomen het nieuwe straffen. Bij bepaalde projecten duurt het verschillende jaren vooraleer ze op de markt komen, die projecten zijn niet meer in overeenstemming met de vraag. En dan is er nog een punt waar niet iedereen gelukkig mee is: deze grote BWRO-hervorming mag dan wel zijn aangenomen door het Brussels parlement in oktober jongstleden, de inwerkingtreding ervan voor het aanvragen van vergunningen zal echter pas doorgaan binnen een jaar. In januari 2019 dus. De reden? De gemeenten moeten de tijd krijgen om zich intern te herorganiseren, met name om hun personeel beter op te leiden. Met de huidige middelen.

Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord