MENU
Les villes privées, nouvelle utopie du XXIe siècle?

Privésteden, nieuwe utopie van de XXIe eeuw?

Boom des donations immobilières à Bruxelles

Groeiend succes van vastgoedschenkingen in Brussel

Le Brabant wallon a besoin de 30.000 nouveaux logements

13 april 2017 Comments (0) Vastgoed

Waals-Brabant heeft 30.000 nieuwe woningen nodig

Tegen 2035 zal Waals Brabant, waar momenteel zo’n 400.000 mensen wonen, 40.000 extra inwoners tellen. Daarom moeten er 30.000 woningen gebouwd worden en moeten er diensten ontwikkeld worden zoals crèches, scholen, rusthuizen of sport- en recreatiefaciliteiten. De provincie is dan ook op zoek naar nieuwe investeerders.

Een teken van deze bevolkingsaanwas: de gemeente Tubeke, in het westen van Waals-Brabant, mag binnenkort trots zijn op de titel van Stad, volgens een voorstel van decreet dat unaniem werd goedgekeurd. Dit soort promotie werd niet meer toegekend sinds 2009, met Herstal in de provincie Luik. Gelegen langs de taalgrens telt Tubeke momenteel meer dan 25.600 inwoners op amper 3.266 hectare, waardoor dit de dichtst bevolkte gemeente van Waals-Brabant is. “We kenden de afgelopen vijf jaar een snelle evolutie en hebben te kampen met een grote vastgoeddruk“, aldus Michel Januth, de burgemeester van Tubeke.

Nieuwe wijken

De gemeente had in het verleden af te rekenen met industriële crises, maar is nu bezig met een stedelijk vernieuwingsproces. Tubeke werd door het Gewest gekozen om een van de tien “nieuwe wijken” van Wallonië te ontwikkelen, op de site van de voormalige Forges de Clabecq. Momenteel worden er 2.500 nieuwe woningen, winkels en gemeenschapsfaciliteiten gebouwd. In de provincie staat er een andere nieuwe wijk op stapel in Ottignies-Louvain-la-Neuve: Athéna-Lauzelle, gelegen op gronden van de universiteit. Dit is een 30 hectare groot gebied waar in een duurzame ecowijk 1.500 gemengde woningen zullen worden opgetrokken: eengezinswoningen en tweegezinswoningen en 50% appartementen. Uiteindelijk is het de bedoeling om te komen tot een dichtheid van 80 woningen per hectare.

In het Waals Gewest wordt er volop gewerkt aan allerlei projecten. Met het nieuwe Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (Code du développement territorial (CoDT) zien we dat de huisvesting opnieuw centraler en dichter wordt. Naast de renovatie van de stedelijke centra bestaat er ook een politieke wil om de huisvesting te concentreren naar nieuwe wijken die direct grenzen aan de agglomeraties. De stedenbouwkundige wedstrijd “Nieuwe Wijken” die in 2015 werd gelanceerd, past ook in de trend van innovatieve en voorbeeldige buurten. Resultaat: tien nieuwe wijken zijn volop in aanbouw of zullen ingericht worden in Wallonië.

Het doel is de bevolkingstoename op te vangen. Tegen 2040 zou Wallonië immers 435.000 extra inwoners tellen, Ofwel ongeveer 300.000 nieuwe gezinnen. “Er is niet alleen de demografische uitdaging, we hebben ook kleinere woningen nodig als gevolg van de vergrijzing van de bevolking en de verkleining van de gezinskern“, aldus de huidige minister van Ruimtelijke Ordening Carlo Di Antonio (CDH). Het is tevens de bedoeling om de stedelijke spreiding te verminderen, die zwaar heeft doorgewogen op de behoefte aan infrastructuur en het Waalse landschap grondig heeft veranderd.

© GR
Deel dit artikel:

Tags: , , , ,

Geef een antwoord